Het Vondelpark, het eerste en tevens grootste park in Amsterdam. Niet door de gemeente aangelegd, maar op initiatief van een groep rijke ondernemers, zoals de familie van Eeghen. 

Sinds de vijftiger jaren (20e eeuw) is het park in bezit van de gemeente Amsterdam, overgenomen voor het symbolische bedrag van 1 gulden. 

Tijdens de steptocht wordt stilgestaan bij het bijzondere karakter van het park. Niet alleen de natuur, maar ook de diverse beelden komen aan bod. En de deelnemer wordt attent gemaakt op de verschillen tussen 'arm' en 'rijk', af te meten aan de ingangen van het Vondelpark. 

De diverse buurten van het Vondelpark worden aangedaan, waardoor u een goed beeld krijgt van de ontwikkeling van Amsterdam in de periode van 1860 tot 1920.